Alles wat je moet weten over de 2021 VLM/JMS vergunningen

Alles wat je moet weten over de 2021 VLM/JMS vergunningen
Decrease Font Size Increase Font Size Text size Print

De voorbije weken bleek dat heel wat VLM en JMS rijders nog met vragen zitten wat betreft hun vergunning voor het nieuwe seizoen. Om hierop in te spelen, zetten we ale informatie nog eens netjes op een rij.

Voor de rijders aangesloten bij VLM/JMS wordt een NATIONALE VERGUNNING voorzien worden. Deze vergunning zal gelden voor deelname aan regionale wedstrijden, aan het Belgische en/of Vlaamse kampioenschap en overige wedstrijden ingeschreven op de BMB motorcross kalender. Verder kunnen er afvaardigingen aangevraagd worden voor officieel erkende amateurwedstrijden in het buitenland.

VERZEKERINGEN

Alle nationale vergunninghouders zijn individueel verzekerd (persoonlijke ongevallenverzekering) :
• Voor hun deelname aan alle VLM/JMS en erkende BMB wedstrijden in België en erkende wedstrijden in het buitenland
• Voor hun deelname aan vrije trainingen in België en in het buitenland
• Voor hun deelname aan regionale wedstrijden / wedstrijden van het Vlaams kampioenschap van Motorsport Vlaanderen
• Regionale en nationale vergunninghouders zijn individueel verzekerd voor wedstrijden in België waarvoor de vergunningen geldig zijn. Zij zijn ook individueel verzekerd tijdens trainingen, zowel in België als in het buitenland, maar zonder dekking voor repatriëring. Een optie voor deze repatriëring in het buitenland kan worden onderschreven geldig tijdens trainingen op permanente circuits in het buitenland.

AANVRAAG VERGUNNING

De BMB, Motorsport Vlaanderen en FMWB hebben, in samenwerking met de firma Magelan Software, een digitale toepassing voor het indienen van je vergunningsaanvraag ontwikkeld.
Voor deze toepassing bestaat een soort van digitale gedachtengang (online ingave) die devergunninghouder moet volgn. Voor de vergunning 2021 zal deze ingave uitgevoerd worden door VLM zelf, en moeten jullie geen aandacht schenken aan deze online-ingave. Enkel de papieren vergunningsaanvraag dient wel bij VLM/JMS toe te komen, de verdere ingave in het software systeem zal verzorgd worden door VLM/JMS.

LEES MEER  MX voor dummies: 3D printing

Wel gaan jullie allen vanuit dit software-systeem een automatische berichtgeving ontvangen, waarbij soms wel aangegeven zal worden dat jullie nog documenten en dergelijke moeten aanleveren. Deze berichtgeving mogen jullie negeren, en indien er nog verdere documenten nodig zijn zal er contact opgenomen worden door ons om aanvulling.

Ook zal er door de ingave in dit software systeem, een automatische toewijzing gebeuren naar jullie rijnummer. Omwille van reeds bestaande nummers in dit systeem, kan het zijn dat jouw nummer reeds bezet is en waardoor jij een ander nummer toegewezen krijgt. Geen paniek, wij zullen zorgen voor een oplossing in het overgangsseizoen 2021 waarbij je jou normale nummer kunt behouden. Gaandeweg zullen we in 2021 overleg plegen om een definitieve oplossing te verkrijgen voor de toekomst.

BESLUIT :

– Vergunningsaanvraag aanmaken zoals voorheen, op papier

– Berichtgeving vanuit software FMB-BMB (Magelan) negeren

– Mogelijke problematiek nummering zal aangepakt worden door VLM/JMS

Foto: Serpstat/Pexels

Uw reacties