Technische keuring van motorfietsen: België vraagt om een afwijking

Technische keuring van motorfietsen: België vraagt om een afwijking
Decrease Font Size Increase Font Size Text size Print

Is een periodieke technische keuring voor twee- en driewielers binnenkort verplicht in de Europese Unie? Over deze kwestie wordt al maandenlang gediscussieerd in de kleine wereld van de motorrijders alwaar de maatregel verre van unaniem wordt gesteund. Met inbegrip van de enduro-rijders wier geregistreerde machines in principe om de twee jaar aan een technische keuring moeten worden onderworpen.

De Europese richtlijn voorziet in de uitvoering door de lidstaten van deze technische controleregeling vanaf januari 2022. De deadline nadert. Er zijn veel stemmen opgegaan om de geldigheid te betwisten van deze maatregel. Die is rechtstreeks afgeleid van hetgeen voor vierwielers wordt gedaan, maar die volgens vele verenigingen van motorrijders uiteindelijk irrelevant is voor motorfietsen. De reden is dat minder dan 1% van de ongevallen waarbij een motorfiets betrokken is, verband houdt met een technisch defect aan de machine in kwestie.

De mechanische staat van de motorrijwielen, waaraan de eigenaars over het algemeen veel aandacht besteden omdat hun persoonlijke veiligheid op het spel staat, zou dus slechts een ondergeschikte rol spelen in vergelijking met de staat van de wegen, de vaardigheden van de berijder of zijn uitrusting, zowel bij het aantal geregistreerde ongevallen als bij de ernst daarvan.

Net als veel andere Europese landen zoekt België een compromis

Frankrijk heeft, onder druk van veel motorrijdersverenigingen, de EU al om een afwijking gevraagd om de richtlijn volgend jaar januari niet toe te passen. Het is ook bekend dat in de komende weken soortgelijke verzoeken van andere lidstaten worden verwacht. Ook België dient een verzoek om afwijking in bij de Europese autoriteiten. Het kabinet van minister De Bue is van plan deze nieuwe maatregel slechts gedeeltelijk toe te passen. Er zal geen sprake zijn van een systematische periodieke controle maar veeleer van een verplichting die beperkt blijft tot gevallen van wederverkoop van het voertuig of het optreden van een ongeval. Dit met het doel de consument te beschermen. Een maatregel die unaniem zou worden gesteund door de 3 regionale regeringen.

LEES MEER  2022 Husqvarna enduro's: klaar voor elke uitdaging!

De maatregel van gedeeltelijke toepassing van de richtlijn zal door Europa moeten worden aanvaard. Het ziet ernaar uit dat ons land niet klaar zal zijn tegen januari 2022 zoals eigenlijk voorzien is. De maatregel zal alleen gelden voor machines van meer dan 125 cc.

Uw reacties