Circuit in Lommel gaat komende dinsdag weer open!

Circuit in Lommel gaat komende dinsdag weer open!
Decrease Font Size Increase Font Size Text size Print

Stap voor stap openen de circuits in Vlaanderen weer de deuren. Zo zal ook het motorcrossterrein in Lommel vanaf dinsdag  12 mei beschikbaar zijn voor trainingen. Het spreekt voor zich dat daar moet worden voor ingeschreven en dat er maatregelen werden genomen ter verspreiding van het coronavirus.

U dient zich vooraf in te schrijven door een e-mail te zenden naar info@motorcrosscentrumlommel.be De aanvragen zullen behandeld worden op datum en uur van ontvangst. Indien de gevraagde periode niet meer beschikbaar is zal u een e-mail ontvangen met voorlopig vrije periodes. U dient ook uw eventuele begeleider duidelijk te vermelden.

Het protocol voor trainingen in Lommel

 • Het totaal aantal piloten dat aanwezig kan zijn op het circuit wordt beperkt tot 20 rijders. Zo zullen er maximaal 60 piloten aanwezig zijn op het motorcross circuit (20 jeugdige rijders op de kleine omlopen, en 2 x 20 rijders op de GP Omloop.) De rijders welke ingeschreven zijn om op de GP omloop te rijden zullen ingedeeld worden in 2 groepen. De eerste groep zal rijden van 13.00 tot 16.00 uur en de tweede groep van 16.00 tot 19.00 uur.
 • Elke motorcrosser mag vergezeld worden door maximaal 1 extra persoon. Deze extra persoon kan helpen in geval van motorproblemen of kwetsuren. De begeleider dient bij de inschrijving vermeld te worden en moet steeds dezelfde persoon zijn.
 • Om een stormloop te vermijden, zal er geopteerd worden om met een voorinschrijving te werken. Enkel personen die zich geregistreerd hebben en die ook per mail bevestiging hebben gekregen van deze inschrijving, zullen toegelaten worden tot het terrein. Het bestuur zal er streng op toezien dat enkel de personen met de juiste papieren toegang hebben tot onze faciliteiten.
 • De inschrijving zal gebeuren via e-mail. Rijders dienen een e-mail te sturen aan info@motorcrosscentrumlommel.be . Om iedereen de kans te geven om zijn favoriete sport uit te oefenen, zal het bestuur er op toezien dat in eerste instantie iedereen maar 1x week (van dinsdag t/m zondag) kan trainen. De inschrijvingen zullen 72 uur voor de start van de training worden opgezet. Dit wetende, maakt iedereen evenveel kans om zich in te schrijven voor een bepaald moment. Het bestuur zal er alles aan doen om de inschrijving te bevestigen binnen 2 uur (positief of negatief). Gelieve bij aanvraag duidelijk aan te geven welke dag gewenst is en tevens opgave te doen van de gewenste tijdspanne.
 • Deze inschrijving is een reservering van een timeslot. Er worden geen voorschotten gevraagd maar wij verwachten wel dat de ingeschrevenen het bestuur zo snel mogelijk zullen verwittigen mochten zij door omstandigheden alsnog belet zijn om op het toegestane tijdstip te rijden, zodat deze plaats kan afgestaan worden aan een andere kandidaat.
 • De betalingen zullen naar goede gewoonte gebeuren bij het betreden van het terrein bij de portier. Om onze medewerkers zo veel mogelijk te beschermen, zijn zij verplicht om handschoenen en een mondmasker te dragen.
 • Het bestuur zal de nodige investeringen doen om een betaalterminal te plaatsen zodat het mogelijk is om met volgende kaarten te betalen: Bancontact, Maestro, Mastercard en Visa. Wij doen ons uiterste best om deze applicatie geïnstalleerd te hebben tegen 12 mei. Dus voorzie alsnog cash geld. Indien cash betaald wordt, dient U met gepast geld te betalen omdat vermeden wordt om met wisselgeld te werken.
 • Alvorens de mensen de parking oprijden, is het denkbaar dat er buiten de poort een wachtrij met wagens ontstaat. Aan de buitenzijde van het crosscircuit zullen bordjes geplaatst worden dat men verplicht in de wagen moet wachten tot men op de parking komt. Het is dus niet de bedoeling dat mensen uitstappen in de file om een praatje te gaan slaan.
 • Om op de parking voldoende afstand te kunnen garanderen tussen de rijders, zal de parking zodanig ingericht worden dat elke parkeerplaats minimaal 4 meter breed is. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de motor geplaatst wordt voor of achter de auto, camper. Zeker niet langs de auto, zodat de breedte van 4 meter optimaal benut wordt.
 • De parking voor het GP Circuit zal opgedeeld worden in 2 zones. Bij binnenkomst van het terrein zullen de deelnemers van de 1ste sessie 13.00 -16.00 uur zich meteen moeten parkeren naar links. De deelnemers van de 2de sessie dienen bij binnenkomst naar rechts te rijden en zich daarop te stellen. Volg de instructies op infoborden.
 • De jeugdrijders kunnen meteen naar het kleine circuit rijden en zich daar opstellen met inachtneming van de nodige 4 meter afstand.
 • Onze opzichters zullen erop toezien dat op de voorziene parking iedereen minstens 1,5 meter afstand respecteert. Gezien het feit dat ook de overheid hier zeer streng in is, zullen overtreders verwijderd worden en zal hun de toegang tot het terrein in de toekomst ontzegd worden.
 • Voor de 1ste sessie zal de poort open zijn vanaf 12 uur. Voor de 2de sessie zal de poort geopend zijn vanaf 15 uur. Om niet teveel personen op het terrein aanwezig te hebben, worden de deelnemers van de 1ste sessie vriendelijk verzocht om het terrein te verlaten voor 17 uur.
 • Op de terreinen is er mogelijkheid voorzien om de handen te wassen met gewone zeep. Dit kan gebeuren in de toiletten. Ook hier dient men de nodige afstanden te bewaren. Concreet wil dit zeggen dat er maar 1 persoon mag aanwezig zijn in de toiletruimte en dient men buiten te wachten tot de ruimte vrij is. Voorlopig voorzien wij geen alcoholische gels om de handen te ontsmetten dus vragen wij dan ook vriendelijk doch dringend om deze gels zelf te voorzien.
 • Gedurende deze maatregelen zullen de sanitaire voorzieningen beperkt worden. Zo zal er per sanitaire blok maar 1 persoon toegang krijgen tot het toilet. Ook al zijn er meerdere aparte toiletten, toch zal er altijd maar 1 persoon toegelaten worden. Aan deze toiletten zullen buiten markeringen aangebracht worden voor het geval er een wachtrij zou ontstaan. De douches blijven gesloten.
 • De kantine zal tot nader order gesloten blijven en zal pas ten vroegste geopend kunnen worden als de federale overheid hiervoor toestemming geeft aan de horeca om deze te openen.
 • Gezien de extreme omstandigheden, vragen wij eenieder om hun vrijwillige medewerking en begrip voor dit streng protocol. Uiteraard zullen wij genoodzaakt zijn om inbreuken zeer streng te bestraffen zodat welwillende sporters niet zouden bestraft wanneer wij door de overheid alsnog zouden verplicht worden om de terrein opnieuw te sluiten wegens niet navolging van de opgelegde regels.

Uw reacties