De mening van Groen over de problematiek rond motorcrosscircuits

De mening van Groen over de problematiek rond motorcrosscircuits
Decrease Font Size Increase Font Size Taille du texte Imprimer

Komende zondag moeten we allemaal naar de stembus om een nieuw Vlaams, Federaal en Europees parlement te kiezen. Wij gingen te rade bij de zeven traditionele partijen (Vooruit, N-VA, Groen, Open Vld, Vlaams Belang, PVDA en CD&V) in Vlaanderen om hun mening te kennen rond de problematiek van de verdwijnende motorcrossomlopen.  

Het gebrek aan trainingsfaciliteiten voor motorcrossers heeft een kritiek punt bereikt. Vorig jaar in december lag het Grand Prix-circuit van Lommel onder vuur. Een maand later werd de vergunning van Lille vernietigd en het dossier rond Hondapark in Olmen raakt door een actiegroep niet in orde.

Momenteel kan er in Vlaanderen alleen in Genk en in Lommel getraind worden met crossmotoren uitgerust met een verbrandingsmotor. In geen enkele andere Vlaamse provincie zijn er momenteel trainingsfaciliteiten. Dit is een drama voor de sport die zoveel wereldtitels verzamelde (geen enkel ander land doet beter) en die nu WK-toppers heeft zoals Liam Everts, Jago Geerts, Lucas en Sacha Coenen.

De motorcrossgemeenschap verwijt de politiek onder andere een gebrek aan moed, langetermijnvisie en respect voor ons sportieve erfgoed. Wij stelden vier pertinente vragen aan elke partij en vroegen hen naar antwoorden. Of we van iedereen een antwoord ontvangen is niet zeker maar we kregen alvast een standpunt van de partij Groen.

MXMag: Wat is het standpunt van uw partij in verband met deze problematiek?

Groen: Motorcross is een sportactiviteit die hinder met zich meebrengt. Net daarom vinden we het belangrijk dat er een duidelijk beleid wordt ontwikkeld om te bepalen waar het nog kan en waar niet. Door het gebrek aan een echt ruimtelijk beleid de afgelopen decennia is het moeilijk om locaties voor storende activiteiten te vinden. Groen wil dat er nu eens echt werk wordt gemaakt van de bouwshift. Om de bouwshift op het terrein tot een goed einde te brengen, willen we dat de regio’s fungeren als bouwshiftregio’s. Ze overstijgen de gemeenten maar vertrekken toch van een ruimtelijke samenhang. Binnen enkele van deze regio’s zou ook plaats moeten worden gevonden voor luide sporten.

MXMag: Moeten motorcrossers in elke provincie een vaste en vergunde stek krijgen om te kunnen trainen?

LEES MEER  VIDEO: Liam Everts neemt je mee achter de schermen van de MXGP in Letland

Groen: Wat ons betreft is het aan de regio’s, samen met de bevoegde ministers, om te bepalen of en waar er plaats wordt gemaakt voor oefenterreinen en waar het voor iedereen aanvaardbaar is. Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn dat de hete aardappel wordt doorgeschoven.

MXMag: Wat zijn volgens jullie partij de oplossingen om de toekomst van de sport veilig te stellen?

Groen: De volgende minister van sport moet samen met de betrokken collega’s en de sector een actieplan opstellen om de toekomst van de sport veilig te stellen. Er kan niet langer ad hoc worden gewerkt.

MXMag: Is jullie partij op lokaal niveau bezig met de problematiek rond het gebrek aan trainingsfaciliteiten?

Groen: Gezien de korte antwoordtermijn kunnen we hier geen antwoord bieden momenteel. Maar elke gemeente zal haar eigen afwegingen maken, net daarom is er breder bovenlokale aanpak nodig.

Foto’s: Danny Hermans en Huub Munsters

Uw reacties

Ook te lezen