Wijzigingen Belgische enduro

Decrease Font Size Increase Font Size Text size Print

De werkgroep enduro van BMB vergaderde verschillende keren op het einde van het seizoen om de reglementswijzigingen 2010 vast te leggen. Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die zullen worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur:

–          De cilinderinhouden van de groepen werden gewijzigd :

Enduro 1 :  van 51cc tot 125cc 2T       van 51 cc tot 250cc 4T

Enduro 2 :  van 126cc tot 250cc 2T     van 251cc tot 450cc 4T

Enduro 3 :  van 251cc tot 500cc 2T     van 451cc tot 650cc 4T

Enkel het conformiteitcertificaat van de motorfiets zal als bewijsstuk voor de keuze van de groep dienen.

De enduro van Andenne

–          Een nieuwe categorie voor de jeugd aan te moedigen, ‘Beloften’ : categorie toegankelijk voor de rijders wiens leeftijd tussen 18 en 23 jaar bedraagt op het ogenblik van het onderschrijven van de jaarvergunning. Parkoers: minimum 160 km met een maximum van 5 ronden.

–          De inschrijvingen zullen vooraf dienen te gebeuren. De deelnemers moeten zich inschrijven via de BMB website minstens 2 weken voor de wedstrijd. Zij die geen toegang tot het internet hebben zullen hun inschrijvingsdocument op het BMB secretariaat moeten indienen minstens drie weken voor de wedstrijd. Het bedrag van de deelnamekosten moet op de rekening van de betrokken organisator worden gestort minstens 6 werkdagen voor de wedstrijd. Het rekeningnummer zal op elke inschrijving worden vermeld. Elke tekortkoming op deze procedure zal automatisch leiden tot een taxatie van 50% van het totale inschrijvingsbedrag. De inschrijving zal gratis zijn voor de jongeren onder de 18 jaar.

–          Uniformisatie van de toegekende tijden voor alle categorieën.

–          Verplichte promotie van de rijders voor  2011: de 5 eerste Randonneurs stijgen naar Juniors, de 5 eerste Juniors van het scratch klassement stijgen naar de Nationalen ; de 5 eerste Nationalen van het scratch klassement stijgen naar de Inters ; de eerste belofte van het scratch klassement wordt Inter.

–          Geluidscontroles : 2mMax methode : zie Newsletter december 2009

Geluidslimieten van toepassing : statisch Max. 94 dB/A gemeten op 11m/sec (gemiddelde piston snelheid) ;  – 2mMax: Max. 112 dB/A

Credit foto: Patrice Prévinaire – Patoun.be

Uw reacties