Privacy policy & cookies

MotocrossMag.be kan bepaalde persoonlijke informatie over u verzamelen. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt door L&O Partners srl en haar onderaannemers in het kader van haar publicatieactiviteiten. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kan elke betrokkene te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, deze inkijken, corrigeren of de definitieve verwijdering van zijn gegevens vragen.

In overeenstemming met de Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (RGPD) worden gegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Verkeersanalyse;
  • personalisatie van advertenties;
  • Beheer van nieuwsbrieven;
  • Volg verzoeken die per e-mail zijn verzonden.
  • Uitvoering van het contract met betrekking tot de Bestelling van de Klant;

Deze behandelingen zijn gebaseerd op de volgende wettelijke grondslagen:

  • Uitvoering van het contract;
  • Gerechtvaardigd belang van L&O Partners sprl.

Deze verwerking wordt gerechtvaardigd door uw uitdrukkelijke toestemming. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door ons te schrijven op info@motocrossmag.be

Om sommige van hun diensten te gebruiken, dragen we gegevens over aan de volgende subverwerkers:

– Google (zie Google Privacy Policy)

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan een derde partij anders dan hierboven vermeld en voor de hierboven vermelde doeleinden. De gegevens worden uitsluitend opgeslagen op servers die zich binnen de EU bevinden.

L&O Partners sprl zal alle nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens die zij bezit te beschermen. Deze maatregelen zorgen voor een adequaat beveiligingsniveau rekening houdend met de stand van de techniek in het veld, de kosten die gemoeid zijn met het toepassen van deze maatregelen en de aard van de te beschermen gegevens.

Cookies

Wat is een cookies ?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer kan worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals uw taalkeuze voor een website. Wanneer u de website op een later tijdstip opnieuw bezoekt, wordt deze cookie teruggestuurd naar de betreffende site. Op deze manier herkent de website uw browser en kan bijvoorbeeld uw taalkeuze onthouden.

Cookies hebben meestal ook een houdbaarheidsdatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit (zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langer op uw computer blijven staan, soms zelfs totdat u ze handmatig verwijdert.

Waarom gebruiken we cookies?

Wij gebruiken de volgende 3 soorten cookies:

  • technisch essentiële cookies voor functionele doeleinden;
  • cookies om te delen op sociale netwerken;
  • cookies voor analytische doeleinden;

De cookies die op de website worden gebruikt, kunnen op elk moment tijdens het browsen op de site worden bekeken via het tabblad beveiliging / privacy van uw browser.

Als u wilt weten welke cookies op uw apparaat zijn geïnstalleerd of als u deze wilt verwijderen, kunt u een instelling in uw browser gebruiken. Via onderstaande links vind je meer uitleg over hoe je dit doet.

Firefox Chrome Safari Internet Explorer
Firefox (mobile) Chrome (mobile) Safari (mobile) Microsoft Edge

U kunt de procedure voor uw browser ook controleren op de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies.